Business consultancy

Samen met de klant gaan we op zoek naar oplossingen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Alle aspecten kunnen hierbij aan bod komen. Eerder dan het schrijven van lijvige rapporten met de meest hippe consultancy- en managementtermen, gaan wij vanuit een no-nonsence mentaliteit de uitdagingen zoveel mogelijk bottom-up oppakken.

Goed verlopende bedrijfsprocessen blijken steeds meer bepalend voor het succes van een moderne organisatie en het procesdenken heeft dan ook een grote belangstelling bij veel organisaties.

Vanuit Knijnsberg&Noordhoff zijn wij in staat samen met u de processen kritisch tegen het licht te houden. Daarbij staan de volgende doelstellingen centraal:

  • leveren van door de klant gewenste kwaliteit;
  • verkorten doorlooptijden van processen;
  • verlagen van de kosten.