Financial management

Sterk financieel-economisch en administratief management is onontbeerlijk. Goede, adequate stuurinformatie, in- en externe verslaglegging, cash- en risicomanagement zijn zaken die noodzakelijk zijn in iedere organisatie. Dit vraagt om veel ervaring en actuele kennis van zaken. Soms kunt u als ondernemer opeens voor situaties komen te staan waarin know-how niet voldoende voorhanden is. Op zo'n moment biedt Knijnsberg&Noordhoff op professionele wijze uitkomst.

Enkele voorbeelden waarin wij kunnen ondersteunen:

  • het analyseren van uw bedrijfsresultaten;
  • het opzetten van een budgetteringssysteem;
  • implementeren kosten reductieprogramma's;
  • het opzetten van een nieuw management informatiesysteem;
  • het implementeren van een performance management systeem;
  • het adequaat uitvoeren van een reorganisatie.