Missie en Visie

De missie beschrijft de bestaansreden van een onderneming. Het is belangrijk om helder te hebben wat de missie of doelstelling is van een onderneming, omdat besluitvorming door het management in het licht staat van de missie.

De visie wordt gevormd door het beeld dan een onderneming heeft richting de toekomst en de keuzes die men daarbij maakt. Daarbij is dat toekomstbeeld meestal geen vastomlijnd beeld meer, maar steeds vaker een bewegend doel. Het is voor ondernemingen dan ook de kunst om over voldoende adaptief vermogen te beschikken zodat zij mee kunnen bewegen met de bewegende doelen.


Op basis van de visie kunnen een of meer strategieën worden ontwikkeld die het pad naar de toekomst aangeven (' roadmap of the future' ) met de bedoeling een unieke positie creëren.