Opdracht

Bij het inschakelen van Knijnsberg&Noordhoff voor interim opdrachten staan transparantie en duidelijkheid voorop. Bij iedere opdracht worden heldere afspraken gemaakt over:

  • de inhoud en de aanvang van de opdracht;
  • de beoogde resultaten van de opdracht;
  • de bevoegdheden en verantwoordelijkheden tijdens de opdracht;
  • een indicatie van de tijdsduur van de opdracht en de wijze van handelen bij afwijkingen daarvan;
  • een kostenraming en de wijze van handelen bij afwijkingen daarvan;
  • de periodieke rapportage over verloop van de opdracht;
  • de beëindiging van de opdracht.