Wie zijn wij

De afgelopen jaren hebben Knijnsberg&Noordhoff zich bewezen in diverse managementfuncties. Bij deze functies hebben zij duidelijk hun kennis en ervaring opgedaan met de veelvoud aan organisatievraagstukken.


Thomas Noordhoff MMO (1962)

kijkt met een procesmatige blik naar vraagstukken, beschikt over een scherp analytisch vermogen. Waar nodig kunt u een nieuw ontwerp van de organisatieinrichting en het veranderingsproces verwachten. Desgewenst neemt hij graag de verantwoordelijkheid voor de implementatie. Bouwen, letterlijk en figuurlijk, is Thomas zijn kracht. Heeft ruime ervaring in onder andere de energiesector en de financiele dienstverlening.


Cees Knijnsberg AA (1971)

heeft een accountancy achtergrond. Weet in financiele cijfers duidelijke structuur aan te brengen en te vertalen naar duidelijke stuurinformatie. Het zorgdragen voor de inrichting en inbedding van een efficiente en effectieve planning&control methodiek is hem op het lijf geschreven.